top of page

Fenomenologisk kommunikasjon for KUTerapeuter

Dette kurset er forbeholdt kunst- og uttrykkspsykoterapeuter. Det er et online kurs som går over åtte mandager høst 2020. Online-timene varer i 1,5 time og omfatter en teoretisk del og en praktisk del.

 

Noen av målene med kurset:

  • forbedret evne til å romme dine egne og klientens opplevelser

  • forbedret evne til kontakt og opplevelse av øyeblikket

  • forbedret evne til å sette ord på opplevelser

  • forbedret evne til nysgjerrighet, resiliens, lek, empati, følsomhet, reseptivitet, og omsorg inklusiv egenomsorg

  • forbedre evne til å legge merke til og legge til side egen forforståelse, antakelser, fortolkninger, fordommer m fl

  • forbedret evne til spontanitet

  • opplevelse av økt tillit til deg selv i møte med dine klienter

 

Minimum antall deltakere: 5

Maksimum antall deltakere: 16

 

Kurset holdes på Zoom med mindre annet er oppgitt.

 

Pris: kr 1000,-

Påmelding: https://system.easypractice.net/event/fenomenologisk-kommunikasjon-for-kunst-og-uttrykkspsykoterapeuter-fccca innen

31. august 2020

Tidspunkt: 18:00-19:30

Datoer (med forbehold om endring):

7., 14. og 28. sept

5., 19. og 26. okt

2. og 9. nov

Deltakelse forutsetter at kursavgiften er betalt. Kursavgiften er ikke refunderbar. Faktura sendes ut senest innen påmeldingsfristen. Du kan også betale med Vipps til 54618 Relation Revolution.

 

Spørsmål: 411 50 595 eller info@relationrevolution.com 

Theatre Group
bottom of page